Kort om os

Psykologerne i Læge- & Psykologhuset er en privat praksis, som tilbyder forskellige former for psykologbehandling både inden for den psykodynamiske og den kognitive metode.

Vi består af 10 psykologer, hvoraf 3 har overenskomst med sygesikringen.

Vi er alle universitetsuddannede og autoriserede af psykolognævnet, flere er godkendt som specialister af Dansk Psykologforening samt godkendt som supervisorer af Dansk Psykologforening.

Vi tager alle udgangspunkt i moderne videnskabeligt funderede psykologiske teorier om personlighedens udvikling. I et psykoterapeutisk forløb tager vi udgangspunkt i personens følelser (det affektive) og i tanker og forestillinger (det kognitive) samt i selvopfattelse og relationer mellem mennesker.
Vi arbejder med evidensbaseret psykologisk praksis..